atelier Frank de Jong [Franx]

Nieuwe openingstijden! elke zondag van 12.00 tot 16.00

Egstraat 26-1

Frank de Jong, geboren en getogen Betondorper, heeft jarenlang als kunstenaar in Berlijn gewerkt. Daar verkocht hij zijn schilderijen op de Berliner Kunstmarkt. Sinds het uitbreken van de Corona pandemie werkt hij weer in Betondorp en woont in bij zijn vader als mantelzorger. Zijn betrokkenheid bij Betondorp is groot. Frank werkt hier aan een kunstproject voor 100 jaar Betondorp in 2024. Het project heeft als doel de rijke geschiedenis van Betondorp op kunstzinnige en toegankelijke wijze te verbeelden als straatkunst en hierbij is het de bedoeling dat buurtbewoners en lokale partners actief worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren ervan.

Terug naar overzicht